Avrupa

Published on Temmuz 7th, 2024

0

ASM Yürütme Kurulu 2. toplantısı gerçekleşti


Avrupa Sürgünler Meclisi’ (ASM)’nin 7. Yürütme Kurulu 2. toplantısı 5 Temmuz tarihinde 8 Yürütme Kurulu üyesinin katılımıyla dijital ortamda yapıldı.

Belirlenen gündem maddeleri çerçevesinde ilk olarak birinci toplantıdan bugüne kadar geçen süreçteki faaliyetler değerlendirildi.

Bu ilk gündem maddesi içinde üç defa ertelenen toplantı tarihleri ve nedenleri konuşularak ertelemelerin faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Bu yüzden verimli olamadığımız belirtildi. Yapılan tartışmalar sonrası; bütün Yönetim kurulu üyelerinin katılımı esas olmakta birlikte, çoğunluğun katılımının sağlandığı toplantı tarihlerinin ertelenmeyerek gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
ASM üyelerinin bulundukları alanlarda yapılan etkinliklerde, sürgün cenazelerinde, festivallerde kendi logomuzun olduğu afiş ve pankartlarımızla katılarak , stantlar açarak, mesaj vererek, konuşmalar yaparak ASM’yi görünür kılma çabası vermeleri üzerinde görüş birliği sağlandı.
İkinci gündem maddesi olan , önümüzdeki sürecin faaliyetlerinin planlanmasında,Sürgün Dergisinin 7. sayısının yazıları üzerine konuşuldu. Yürütme Kurulu içinde belli arkadaşlar görev aldı.Her Üyenin yazı yazabileceğinin altı bir kez daha çizilerek yazıların en geç Ağustos’un 10’una kadar gönderilmesi netleştirildi. Eylül ayında SÜRGÜN dergisinin çıkarılması planlandı.
Sürgün röportajları adı altında düşünülen ileri proje için röportaj sorularının hazırlanması bu netleşen soruların tüm üyelere ulaştırılarak , herkesin kendi alanlarında bu sorularla röportajlar yapması üzerinde anlaşıldı.
Son yılların sıcak savaş ortamında güvenli yaşam alanları arayan, iklim değişikliği ve çevre sorunlarından dolayı yer değiştirmek zorunda kalan insanların(sığınmacı, mülteci,göçmen) hızla artan sayısal oranları, bunun sosyo-ekonomik sonuçları, politik izdüşümleri üzerinde yoğunlaşıp tartışmak, akıl üretmek için kararlaştırdığımız Sürgünler Konferansı konusu ele alındı. Konferansın pratik ayaklarını oluşturmak için görevlendirmeler yapıldı. İçeriğine ilişkin hemfikirlik sağlandı. Aralık ayı için planlanan çalışmanın yer ve tarihi netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Orta Doğu orjinli savaş sonrası göçlerin getirdiği göçmen kitlesinin, özellikle Türkiye ve Avrupa’daki yerli halk ile yaşanan sorunları, günlük yaşamdaki etkileri,ekonomik getiri ve götürüleri, nedenleri konuşuldu. Ukrayna Savaşı ve bu savaş göçü ,Avrupa ülkelerindeki (Almanya, Polonya)sorunlar konuşularak, göçmenlerin geri gönderilmesi konusu tartışıldı. Konunun Avrupa’daki seçimlerde sağcı partilerin oy oranlarının yükselmesindeki payına dikkat çekildi. ASM’nin üzerinde ortaklık sağladığı bir anlayışın oluşması için konunun ayrıntılı ele alınacağı yazılar yazılması, bir araya geleceğimiz bir toplantıda tartışarak sonuca varılması kararlaştırıldı.
Anın ve zamanın , emeğin sahipleri aleyhine olan bütün ağır gerçekliğine rağmen diyalektiğin bilimsel ışığında ,insanın değiştirme gücüne güvenerek inançlı ve umutlu olmamız gerektiği belirterek toplantı başarılı şekilde bitirildi.

(Avrupa Sürgünler Meclisi -ASM)

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑