İngiltere

Published on Haziran 23rd, 2024

0

İngiltere: İGEB Derneği “Fabrika” açıldı

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB)`e bağlı olarak faaliyetlerine başlayan İGEB, 2 aylık bir hazırlık sürecinin sonunda, planlandığı şekliyle kurumsallaşma hedefini başarıyla gerçekleştlrdi.

2 aylık bir zaman diliminde, kolektif bir emek ile, kitle inisiyatifi ve yaratıcılığının harekete geçirilmesinin somut ve güzel bir örneği olarak dernekleşme çalışması, dernek lokalinin açılışıyla sonuçlandı.

Dernekleşme çalışması kararının alınması ve harekete geçilmesiyle birlikte, alanda oluşan coşku ve heyecanın yarattığı yüksek motivasyon ile çevresel-sosyal ilişkilerin seferber edilmesi ve sürecin parçası kılınmasıyla oluşan sahiplenme, derneğin açılış sürecini hızlandırmış ve ciddi bir kolektif kitle hareketine dönüştürülmüştür. Kurumsallaşma ve örgütlenmeye mesafeli durulan, anti-emperyalist. anti-kapitalist bilinç ve mücadele bilincinde ciddi gerilemeler ve kırıılmaların oluştuğu bu süreçte, İGEB dernek lokali İdea FABRİKA`nın açılması, bahsettiğimiz olumsuz süreç ve anlayışa karşı cepheden bir duruş iradesi ve mücadele azmi olarak okunması gerekmektedir.
Devrimci-demokratik bilinç ve mücadele çizgisindeki ısrar ve ileri değerlere tutunma ve bunu mücadele ve daha iyi donanma perspektifiyle ileriye taşınması kararlılığı, teslimiyet, yılgınlık ve tasfiyeci rüzgar ve saldırılara bir cevap niteliğinde dir.
Başta yoldaşlarımızın, dostlarımızın ve çevresel sosyal-siyasal ilişkilerimizin kolektif bir emek seferberliği ile yaratılan derneğimizin açılışı, kısa bir zaman diliminde duyrulmasına rağmen oldukça ilgi görmüştür. Gün boyu ziyaretlerin yapıldığı dernek  açılışı saat 15:00` te gerçekleştirildi. Lokali dolduran kitlenin yanısıra, akşam saatlerine dek yapılan ziyaretlerle onlarca kitle katılım sağladı.  Kısa bir selamlama ile başlayan açılış konuşmasında, kollektif bir şekilde yaratılan bu değerin hepimize ait olduğu, emperyalist-gerici saldırılara karşı devrimci-demokratik temellerimize daha sıkı bir şekilde bağlı kalarak, mücadelenin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Kuruluş sürecinin kolektifine katılım sağlayan yoldaş ve dostlarımızın emek ve çabalarının ne kadar değerli olduğu vurgulanarak özel olarak teşekkür edildi.Özellikle de, yürüttüğümüz kolektif çalışmanın, derneğin tüm çalışmalarına yansıtılmasının, çalışmalarda daha aktif yer alınaran bu mevzinin daha da güçlendirilmasinin önemine vurgu yapuildi.
AGEB bileşenleri Mor Kızıl Kolektif, İTİF, ATIGF, AGEB Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Yunanistan örgütlülüğü` nun ortak dayanışma mesajının yanısıra, Sürgünler Meclisi-Londra Temsilciliği de dayanışma mesajıyla açılışımıza katılım sağladı. PARTİZAN tarafından gönderilen kızıl karanfilli çiçek demetinin oldukça anlamlandırıldığı etkinlikte, GİK-DER adına da bir konuşma gerçekleştirilerek devrimci dayanışma duyguları ifade edildi. DAY-MER, YÇKM ve Kurdish’te açılış etkinliğine katılım sağladı.
Dernek Yürütme Kurulu ve üyeleri tarafından hazırlanan açık büfe sunumu gerçekleştirildi. Katılımcıların oldukça olumlu anlamda tepkilerle karşıladığı lokalin dizayn ve açılışı, amaçlanan şekliyle başarılı bir şekilde tamamlandı.
İGEB 

(Avrupa Haber)

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑