Sömürgecilik

Published on Mart 18th, 2023

0

AVEG-KON: Yaşasın Newroz! Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AVEG-KON), “Nevroz’un özgürlük ateşiyle direnişi büyütmeye!” başlığıyla Newroz bildirisi yayımladı.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

AVEG-KON tarafından yapılan açıklama şöyle:

NEWROZ’UN ÖZGÜRLÜK ATEŞİYLE DİRENİŞİ BÜYÜTMEYE!

Kürt halkı ve Ortadoğu halklarının Newroz bayramı bir direniş günü olarak özgürlüğe çağrı yapıyor. Başta Türkiye ve Kürdistan olmak üzere, tüm dünyada egemenler, işçi ve emekçilere, ezilen halklara açlığı ve yoksulluğu reva görüyor. Ekonomik krizin savaş, enerji ve gıda krizi, pahalılık ve hak gaspları biçiminde boca edildiği sonuçları halklarımızın acılarına yenilerinin eklenmesine neden oluyor.

Bu saldırı politikalarının yanı sıra, deprem gibi bir doğal afetin sonuçları kapitalist sistemin yıkıma neden olan uygulamalarına alan oluşturuyor. Çünkü rantçı sistem insan yaşamını hiçe saydığı için daha fazla kar üzerine kurulu. Devlet terörü ile faşist şeflik rejimi demografik yapıyı bozmanın fırsatçılığını yapıyor.

Faşist şeflik rejiminin, kapitalistlerin ve sömürgecilerin tüm saldırı ve boyun eğdirme politikalarına rağmen Newroz halkların özgürlük ve eşitlik için mücadelelerini birleştirdiği bir gün olmaya devam ediyor.

Baharın gelişini müjdeleyen Newroz, emperyalist ve sömürgeci devletlerin yüzyıllara varan soykırımına uğramış, her türden katliamla yaşamak zorunda bırakılmış Kürt halkımızın diriliş ve direnişinin günü olarak sembolleşmiştir.

Hiçbir acı, katliam ve zor yöntemi, Kürt halkımızın özgürlük talebini, ulusal kurtuluş ve demokratik hak talebini dile getirme kararlılığından ve iradesinden geri tutamamıştır. Kimyasal silah saldırılarından, askeri işgal girişimlerine, hava bombardımanlarından bodrum katlarında toplu katliamlara, tutuklamalar ile soykırım operasyonlarına rağmen Kürt halkı özgürleşme mücadelesinden asla vazgeçmemiştir.

Newroz’da ateş olup egemen sömürgeci devletlerin zulüm kalelerini döven Kürt halkı, bugün de haklı mücadelesinden aldığı güçle sömürgecilere karşı baş eğmez yürüyüşüne devam ediyor.

Zalimin zulmüne karşı baş eğmeyen halklarımızın isyan ateşi hala sürüyor. Devrimci Kawa’nın ateşinde pişmiş Kürt halkı ve onun politik öncüleri; devrimciler, sosyalistler ve yurtseverler faşist şeflik karşısında direniş destanları yazmaya devam ediyorlar.

Bütün Orta Doğu halklarının, başta Kürt halkı olmak üzere emekçilerin, ezilenlerin Newroz’unu kutluyoruz.

Mazlum Doğan, Tuncay Yıldırım ve Kemal Kurkut şahsında bütün Newroz şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz.

AVEG-KON olarak; diriliş ve direnişin bayramı 2023 Newroz’unda da tüm Kürt halkımızı, her inanç ve ulusal kökenden göçmen işçi ve emekçileri, ilerici ve devrimci güçleri, Avrupalı yerli halklardan enternasyonalist dostlarımızı günümüz Dehakları olan emperyalistler ve sömürgeci gerici-faşist devletlere ve onların soykırım, katliam politikalarına karşı sokağa çıkmaya, Newroz ateşini harlamaya çağıyoruz.

Bijî Newroz, Bijî Têkosîna Kawayên, Biji Bratiya Gelan!

Yaşasın Newroz! Yaşasın Halkların Kardeşliği!

AVEG-KON

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑