Güncel

Published on Mart 17th, 2023

0

AYM, 15 Temmuz OHAL kararnamesinin bazı hükümlerini iptal etti

AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan tarafından çıkarılan OHAL kararnamesinde yer alan bazı hükümleri iptal etti. AYM’nin iptal ettiği maddelerle ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çıkardığı olağanüstü hal kararnamesinde yer alan bazı hükümleri iptal etti. AYM’nin iptale yönelik TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Koç ile 113 milletvekilinin 2018’de yaptığı başvuruya ilişkin gerekçeli kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM’nin gerekçeli kararında, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kamu görevinden çıkarılacak kişilerin tarif edildiği madde metninde, “Terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olan” cümlesinde, “üyeliği, mensubiyeti veya” ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İPTAL HÜKMÜ 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
AYM, “kamu görevinden çıkarılan kişilerin pasaportlarının iptaline” ilişkin ibarenin de Anayasa aykırı olduğuna ve iptal edilmesine hükmetti. Ancak iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM, yasanın aynı maddesinde “terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gazete, dergi, vakıf, dernek ve özel sağlık kuruluşlarının taşınır ve mal varlığının Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak devredilmesi” ifadesinde yer alan “her türlü kısıtlamadan ari olarak” ibaresini anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi.

Aynı madde metninde, bu kuruluşların söz konusu taşınır ve mal varlıklarının devrinde, bunların “her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden hak talebinde bulunulamayacağına” ilişkin hüküm AYM tarafından anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edildi.

Bu kapsamda yer alarak yurt dışında eğitim görenlerden öğrencilikle ilişkisi kesilenlerin, gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemlerinin yapılamayacağına ve akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacağına ilişkin ibare de anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen hükümler arasında yer aldı.

(ETHA)

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑