Belçika

Published on Nisan 15th, 2020

0

Belçika Halkevi: Toplumsal dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim!

Belçika Halkevi tarafından yapılan açıklamada “Yaşamak için yaşam grevi hepimizin hakkıdır!” dendi.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Belçika Halkevi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Toplumsal dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim!

Dünya işçi ve emekçileri, işçilerin birlik mücadele günü 1 Mayıs’ı yer kürenin tüm sokaklarında kol gezen Corona salgını koşullarında karşılıyor.

Dünyanın her yerinde yüzbinlerce emekçi, işçi, işsiz can bedeli bu durumun yükünü ağır ödüyor ve ödemeye devam ediyor.

Sağlık emekçileri, koruyucu önlemlerin yetersizliğinden ve çalışma koşulların zorluğundan dolayı yaşamını yitiriyor.

Her ülkede bütçeye yük olarak görülen yaşlı nüfus salgına kurban ediliyor.

Solunum cihazları yetersizliği gerekçesiyle, doktorlar hastaları arasında ayrım yapmak zorunda kalıyor.

Neden mi?

Çünkü kapitalist sömürü ve zorbalık düzeni merkezine sadece para ve kârı koyduğu için.

Sağlığa ve eğitime değil silaha, savaşa bütçe ayırdığı için.

Bilime değil, doğanın yıkımına yol açan şirketlere talan etme izini verdiği için.

Sermayenin emrindeki hükümetler nükleer silahlanma ve savaş kışkırtıcılığında yüz milyarlar harcıyor. Sağlığa bütçeyi gittikçe kesiyorlar.

Dünyanın her yerinde yaşamı üreten milyarlarca emekçi, işçi, işsiz bu durumun vebalini ağır ödüyor ve ödemeye devam ediyor.

Yaşanan bu yıkım emperyalist kapitalist sistemin sonucudur.

İşsizliği, yoksulluğu, savaşı, şiddeti,  salgın hastalıkları emekçilere reva gören bu sistemin bizlere hiçbir gelecek vaat etmediğini yaşayarak görüyoruz.

Bu noktada hiç bir şeyin eskisi gibi olmanası için, herkesi bu zulme karşı, bulunduğu yerden tepkilerini aktif bir şekilde yükseltmeye çağırıyoruz. Dayanışmaya ihtiyacımız var. Birlik mücadele ve dayanışma bizleri güçlü kılar ve yaşatır.

Fiziki mesafemizi korurken sosyal mesafemizi yakınlaştırmaya ihtiyacımız var.

Bu bağlamda diyoruz ki,

  • Sermaye tekellerine değil, toplumun olmazsa olmaz ihtiyacı olan sağlığa bütçe ayrılsın ve ücretsiz olsun.
  • Zorunlu çalışma işyerlerinde önleyici tedbirler alınsın. İşçiler ücretli izine ayrılsın.
  • Kâr ve rant içeren doğa, hayvan katliamlarına, çevre kirliliği yaratan her türlü kapitalist talana son verilsin.
  • Avrupa, Türkiye, Kürdistan’da hasta, yaşlı  ve siyasi tutsaklar serbest bırakılsın.
  • Kadına yönelik her türlü şiddet ile ilgili kadın örgütlerinin, derneklerin talepleri doğrultusunda planlamalar yapılsın.
  • Mülteci kampları boşaltılsın, daha uygun yerlere transfer edilsin ve oturum hakkı verilsin.

1 Mayıs dayanışma ve mücadeledir. Meydanlarda, Fabrikada, tarlada, hastanede yaşamın her alanında 1 Mayıs’ı selamlıyoruz. Birliğimiz gücümüzdür.

Yaşamak için yaşam grevi hepimizin hakkıdır!

Belçika Halkevi

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑