Sosyalizm

Published on Mayıs 21st, 2024

0

Bolşevik Parti 12. Kongresi gerçekleştirildi


Kuzey Kürdistan-Türkiye Bolşevik Parti’si 12. Kongresini tamamlandı. Bolşevik Partizan 193. sayı PDF formatta haberimizde…

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Gazetemize iletilen açıklamayı aşağıda veriyoruz:

DEVRİMCİ KAMUOYUNA AÇIKLAMA:
KUZEY KÜRDİSTAN-TÜRKİYE BOLŞEVİK PARTİ’Sİ 12. KONGRESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI… Başlangıç…

Bundan 52 yıl önce Kuzey Kürdistan-Türkiye devrimci komünist hareketinde İbrahim Kaypakkaya yoldaş ve arkadaşları büyük bir kopuşu gerçekleştirdiler. 1972’de İbrahim Kaypakkaya yoldaş ve çevresindeki az sayıda komünist arkadaşı, o dönemde içinde örgütlü oldukları Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi [ ] (TİİKP) içinde hâkim olan revizyonist çizgiye karşı yürüttükleri ideolojik mücadele ertesinde “Şafak revizyonizmi” ile örgütsel bağlarını da koparıp TKP/ML’yi kurdular.

Son sayıyı PDF formatta okumak veya indirmek için kapağa tıklayın…

TKP/ML’nin kuruluşu, komünizm/sosyalizm adına çok uzun yıllar Kemalizm’e eklemlenen, milliyetçi-sol kemalist Kuzey Kürdistan-Türkiye “Sol”unda devrimci komünist bir isyandı, Marksizm-Leninizm bayrağının yükseklere kaldırılması idi. Bu isyanın önemini en iyi faşist Türk devleti anladı.

TKP/ML, devletin ağır saldırılarının hedeflerinden biri oldu.

Kurulduktan kısa süre sonra ağır bir örgütsel yenilgi aldı. TKP/ML’nin kurucusu İbrahim Kaypakkaya yoldaş ve bir dizi kurucu kadro faşist Türk devleti tarafından ele geçirildi. İbrahim Kaypakkaya yoldaş işkencelerde de örnek komünist tavır sergiledi, teslim olmadı, ser verdi, sır vermedi. Ve hunharca katledildi.

Faşist devlet İbrahim yoldaşı öldürdü, fakat onun devrimci, marksist-leninist görüşlerinin yayılmasını engelleyemedi. Onun görüşlerini doğru bulan devrimciler mücadeleyi sürdürdüler. 1978’de uzun ön hazırlıklar sonrası toplanan TKP/ML Birinci Konferansı [ ] gerek kuruluş, gerek yeniden inşa döneminin bir değerlendirmesini yaparak bir özeleştiriyi karara bağladı. TKP/ML’nin Birinci Kongresi’nde alınan kararlar ve özeleştiri, TKP/ML’nin gerçek bir Bolşevik parti yönünde gelişmesi için yol açıcı belgelerdi. TKP/ML’nin 1978’deki Birinci Kongresi ile 1981’deki İkinci Kongresi arasındaki dönemde TKP/ML tarihinin en güçlü; en kitlesel dönemi yaşandı. Parti içinde bu dönemde giderek berraklaşan iki çizgi gelişti. Birinci çizgi, İbrahim Kaypakkaya’yı âdeta dokunulmaz bir aziz gibi gören, Birinci Kongre’de yapılan özeleştiriyi ret eden, uluslararası alanda da “Mao Zedung Düşüncesi”ni savunma adına, Marksizm-Leninizm’den kimi sapmaları Marksizm-Leninizm’e katkı olarak gören ve savunan, henüz utangaç maoist-Menşevik çizgi idi. [ ] İkinci çizgi, TKP/ML’nin kuruluş dönemindeki hatalardan kopma yönünde atılan önemli bir adım olan özeleştiriyi ilerletmek, derinleştirmek için mücadele yürüten, partinin mücadele çizgisinde ve örgütlenmesinde işçi sınıfının temel alınmasını, partinin Bolşevikleştirilmesini savunan, uluslararası alanda da revizyonizmden köklü kopuş için mücadele yürüten, Bolşevik çizgi idi. İki çizgi arasındaki bu mücadele, 1981 Şubat’ında yeterli hazırlık olmaksızın ve çok zorlu şartlar altında yapılan İkinci Kongre’de zirvesine ulaştı. Menşevik kanat önderleri [ ] çoğu parti içinde yürüyen tartışma belgelerini ve bu tartışmada başvurulan temel referans belgelerini okumamış olan delegelerin çoğunluğunu, duygusal temelde Bolşevik çizgiye karşı kışkırtmayı başardı. İkinci Kongre’de seçilen Menşevik Merkez Komitesi parti içi mücadelede oportünist burjuva yöntemleri kullanarak Bolşevikleri tasfiyeye yöneldi. TKP/ML içinde yer alan Bolşevikler, bu ortamda 1981 Mart’ında İkinci Merkez Komitesi’nin disiplinini tanımadıklarını, Menşevizmle bütün örgütsel bağları kopardıklarını ilan ettiler. TKP/ML (Bolşevik)’i kurdular. Bu, Kuzey Kürdistan-Türkiye Komünist Hareketi’nin tarihinde İbrahim’in TKP/ML’yi kurmasından 10 yıl sonra yaşanan en önemli kopuş idi. Bu adımla Kuzey Kürdistan-Türkiye Komünist Hareketi’nin tarihinde Bolşevik bir örgütlenme, Bolşevik bir parti yaratılmasının önü açıldı.

TKP/ML (Bolşevik) adı altında 1981 Mart’ında başlayan bu uzun yolculukta 1994’de yapılan 5. Kongre’de bir dizi ardılı olan Menşevik TKP/ML ile karıştırılma durumunu isimde de ortadan kaldırma adımını attı.

Bolşevikler komünizm davası için çıktıkları zorlu olduğu kadar onurlu yolculuğa Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) adı altında devam etme kararı aldılar.

Ve Bugün…

Kuruluştan 43 yıl; Bolşevik Parti ismini aldıktan 30 yıl sonra, Mart /Nisan 2024’te Partimizin 12. Kongresi’ni gerçekleştirdik.

12. Kongremiz, partinin bütün örgütlerinde yapılan demokratik seçimlerde seçilen delegelerin yan yana gelmesi ile toplandı.

Kongremize az sayıda oy hakkı olmayan çağrılı delege yanında iki kardeş örgütümüzden Bolşevik İnisiyatif Almanya ve Avusturya’da Devrimci Komünist Partisi İnşası İnisiyatif’ten davetli delegeler de katılarak, kongremize değerli katkılarda bulundular.

12. Kongremiz de şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz bütün kongrelerde olduğu gibi iki kongre arasında geçen dönemdeki ideolojik-siyasi gelişmeleri değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde On Birinci Dönem Merkez Komitesi’nin kongre öncesinde parti içi ve yakın çevresinde tartışmaya sunduğu Siyasi Rapor, bu rapora gelen yazılı eleştiri ve öneriler temel alındı.

Kongrenin öncesinde parti içi ve yakın çevresine açılan Merkez Komitesi Siyasi Raporu ve MK Örgütsel Raporu hakkında yürütülen tartışmalar temelinde gelen yazılı eleştiriler, öneriler, katkılar da kongremizde ele alındı.

Merkez Komitesi’nin kongremize sunduğu Siyasi Raporda ortaya konan görüşler, bunlar hakkında parti içi ve çevresinden gelen yazılı eleştiri ve öneriler üzerine kongremizde canlı ve verimli tartışmalar yürütüldü.

Bu tartışmalar temelinde yapılan değişiklikler ve eklerle Siyasi Rapor, 12. Kongremizin temel belgesi hâline geldi.

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑