Güncel

Published on Nisan 2nd, 2024

0

ESP: AKP-MHP faşist bloku kaybetti

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren ESP MYK, Kürt halkının Bakur Kürdistan’da sömürgeci, işgalci kayyum siyasetinin uygulayıcısı AKP-MHP faşist blokunu hezimete uğrattığını kaydetti. Ancak batıda ihtiyaç duyulan antifaşist ve antişovenist 3. cephe siyasetinin zayıfladığını belirten ESP MYK, emekçi sol hareketinin reformist bölüklerinin bir kez daha kayıtsız-şartsız CHP’ye yedeklendiğinin altını çizdi. AKP’nin bugün kaybetmesiyle 7 Haziran seçimlerinde kaybetmesini bir tutmamak gerektiğini vurgulayan ESP MYK, “7 Haziran’da AKP faşizmine kaybettiren halklarımızın onur isyanıydı” dedi. ESP MYK ayrıca faşizmi CHP’yle geriletmenin safdillik olduğunu vurguladı. 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Merkez Yürütme Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin “Yoksulluk krizi ile kayyum ve savaş siyaseti faşist bloka kaybettirdi” başlıklı açıklamasında değerlendirmede bulundu. İki bloklu burjuva siyasetin kıskacına ve genel seçim havasına sıkıştırılmaya çalışılan 2024 yerel seçimlerinin, önceki seçimlere göre düşük bir katılım oranıyla gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, burjuva siyasetin güç ve mevzi dağılımını ve siyasi dizilimini önemli ölçüde etkileyen sonuçların da ortaya çıktığı belirtildi. 

‘FAŞİST ŞEFLİK REJİMİNİN AÇIK VE NET YENİLGİSİ İLE SONUÇLANDI’
“31 Mart 2024 yerel seçimleri politik İslamcı faşist şeflik rejiminin açık ve net yenilgisiyle sonuçlandı. AKP-MHP faşist bloku hem batıda hem de Bakur Kürdistan’da kaybetti” diyen ESP MYK, ezilenlerin içindeki toplumsal memnuniyetsizlik ve değişim isteğinin, faşist iktidarı cezalandırma eğilimi olarak dışa vurduğunu kaydetti. Artan hayat pahalılığı, geleceksizlik ve derinleşen yoksulluk krizinin uyandırdığı öfkenin, kadın katliamlarına ve şiddetine yönelik uygulanan cezasızlık politikalarına duyulan isyanın faşist bloka kaybettirdiğinin altı çizilen açıklamada, toplumun belediyeler başta olmak üzere her yeri yandaş sermayesinin rant alanına çevirmesine, doğayı katletmesine artık izin vermeyeceğini tercihini yaparak gösterdiği de eklendi. 

ESP MYK’nun açıklaması şöyle devam etti: “Kürt halkı Bakur Kürdistan’da sömürgeci-işgalci kayyum siyasetinin uygulayıcısı AKP-MHP faşist blokunu hezimete uğrattı. Faşist şeflik rejiminin on binlerce polis ve asker taşıyarak kayyum seçmenle sandıktan kayyum çıkarma hevesleri Kürt halkının iradesine çarparak dağılmıştır. AKP’nin Kürdistan’daki savaş politikası ve Kürt düşmanlığı yaşadıkları hezimetin bir diğer kuvvetli nedeni oldu. Sömürgeci savaş politikalarında ısrarcı olması, halklarımızın politik özgürlük istemini faşist terörle bastırmaya çalışması onun yenilgisini koşulladı. Öte yandan AKP’nin İsrail’le işbirliği ve ilişkileri kesmemesi ve başından beri Filistin politikasındaki utanmaz riyakarlığı seçim sonucunu etkileyen önemli bir faktör oldu.

‘HÜDA-PAR KÜRT HALKINDAN HAK ETTİĞİ YANITI ALDI’
“HÜDA-PAR Kürdistan’da AKP’ye ve sömürgeciliğe yaslanarak elde etmek istediği sonuçlara ulaşamadı. Politik İslamcı ve kontracı kimliği ile Kürt halkının can ve kan bedeli ile kazandığı değerlerine çökerek kendini meşrulaştırmak isteyen HÜDA-PAR Kürt halkından hak ettiği yanıtı aldı.

‘BATIDA ANTİFAŞİST, ANTİŞOVEN 3. CEPHE SİYASETİ ZAYIF KALDI’
“Batıda ihtiyaç duyulan antifaşist, antişoven 3. cephe siyaseti zayıf kaldı. ‘Kent uzlaşısı’ ve aday çıkarma bağımsız politikası üzerine kurulu ikili taktik ve kazan-kazan politikası istenilen düzeyde örgütlenemedi. Batı’da bu taktiğin yarattığı karmaşıklık, çıkartılan adaylarla etrafında güçlü bir seçim çalışması örgütlenmemesi ve önceki seçimlerde burjuva muhalefet blokuna oy çağrısı gibi etmenler halklarımızda giderek daha fazla belirginleştiği görülen bu değişim isteği ve talebinin işçi sınıfı ve ezilenlerin 3. cephesinde birikmesini engelledi. Emekçi sol hareketin değişik kuvvetlerinin CHP şahsında burjuva sola yedeklenen politikasının da taktiğimizi zayıflatan önemli bir payı oldu. Toplumsal memnuniyetsizlik ve değişim isteği, öfke ve faşist iktidarı cezalandırma eğilimi batıda CHP’de toplandı.

‘EMEKÇİ SOL HAREKETİN REFORMİST BÖLÜKLERİ CHP’YE YEDEKLENDİ’
“31 Mart yerel seçimlerinde emekçi sol hareketin reformist bölükleri bir kez daha kayıtsız-şartsız CHP’ye yedeklendi. Küçük burjuva reformcu sol kesimlerin 2019 yerel seçimlerinde başlayan ve 2023 genel seçimlerinde süren yedeklenme politikası gelinen aşamada kendi varlık hakkını hiçleştiren bir noktaya vardı. Kimi oportünist ve burjuva kuyrukçusu reformist sol CHP’yle birleşerek faşizmi geriletme zırva teorisini dillerine dolarken, AKP’ye ve faşist şeflik rejimine esas kaybettirecek olan 3. cephe siyasetinin altını oydu. Halkları ve ezilenleri, kendi etrafında buluşturma iradesini kendi eliyle CHP’ye teslim etti.

‘7 HAZİRAN’DA AKP FAŞİZMİNE KAYBETTİREN HALKLARIMIZIN ONUR İSYANIYDI’
“Bu bağlamda bu seçimleri 7 Haziran 2015 seçimlerine benzetmek de 3. cephe siyasetinden uzaklaşma halinin bir tezahürüdür. Bugün de AKP kaybetmiştir ama 7 Haziran seçimlerinde AKP faşizmine kaybettiren halklarımızın onur isyanının politik ikliminde toplumsal memnuniyetsizliğin ve ezilenlerin faşist rejimden hesap sorma iradesi dolaysız biçimde HDP ve 3. cephe siyaseti ve halklarımız olmuştur; burjuva muhalefet değil. Saflaşma doğrudan antifaşist, antişovenist eksende olmuştur. O nedenle 31 Mart 2024 seçimlerinden Gezi isyanı ve 7 Haziran zaferimizdeki gibi ‘halkların baharı’ çıkarma aymazlığı da reformist solun ideopolitik çözülüşünün bir diğer ifadesi olabilir ancak.

‘FAŞİZMİ CHP’YLE GERİLETME DÜŞÜNCESİ TAM BİR SAFDİLLİKTİR’
“Seçim sonuçlarının toplam tablosundan siyasi zafer sarhoşluğuna kapılan reformist sol’un faşizmi CHP’yle geriletme düşüncesi tam bir safdilliktir. CHP dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de işçi sınıfı ve ezilenlerin özlem ve taleplerini maniple ederek burjuva muhalefetin siyasi itfaiyecilik rolünü oynamayı sürdürecektir. Seçim sonuçları ve partimizin çalışmaları üzerine geniş değerlendirme Parti Meclisi’nde yapılacaktır.”


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑