İşçi Sınıfı

Published on Temmuz 6th, 2022

0

Haziranda 187 işçi, iş cinayetinde katledildi

Haziran ayı raporunu açıklayan İSİG Meclisi, haziranda 187 olmak üzere 2022’nin ilk altı ayında 842 işçinin iş cinayetlerinde katledildiğini duyurdu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), haziran ayında yayımladığı raporda en az 187 işçinin iş cinayetinde katledildiğini duyurdu. Rapora göre 2022 yılının ilk altı ayında (181 günde) en az 842 işçi; ocakta, 120, şubatta 109, martta 121, nisanda 129, mayısta 176, haziranda 187 işçinin katledildiğini kaydetti. 

Direnen işçilerin selamlandığı, iş cinayetlerinde katledilenlerin isimlerinin anıldığı raporda, iktidarın işçi ve emekçi düşmanı politikalarına da yer verildi. Bu tabloda örgütlenmekten başka çare olmadığı belirtilen raporda, “Ancak örgütlü işçi sınıfı, ölümleri ve yaralanmaları önleyebilir. İşçi sağlığı temelde işyerlerinde korunur. Diğer yandan barınma, ulaşım, beslenme, kentsel yaşam, ekoloji vb. tüm hayatımızı da kapsayan bir yelpazeyle işçi sağlığı mücadelesi devam eder. Yasalar ve yönetmelikler, bu mücadele yükselirse işçi lehine yorumlanabilir veya değiştirilebilir” denildi ve eklendi:

🔹 “Farklı işkollarından, mesleklerden işçiler olarak “sağlıklı ve güvenli yaşam” hedefiyle biraraya gelmeye;
🔹 İş cinayetlerini, yaralanmaları, meslek hastalıklarını doğal bir sonuç olarak gören kapitalist sisteme karşı örgütlenmeye;
🔹 İSİG mücadelesini, halk sağlığı ve ekoloji mücadelesi ile omuz omuza yürütmeye;
🔹 Mücadele ederken devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız, işçi sınıfının çıkarlarını temel almaya;
🔹 Tüm işçilerin söz ve karar sahibi olduğu, kolektif bir üretimin pratikle sınandığı bir süreci hayata geçirmek için mücadeleye devam edeceğiz.”

2022 yılı iş cinayetleri raporunun ilk altı ayına dair vurgulanması gereken bazı hususlar ise şöyle: 
🔹 “İş cinayetleri Mayıs-Haziran ayları itibarıyla artışa geçti. Bunun temel sebebi yaz aylarının başlamasıyla birlikte tarım ve inşaat sektöründeki hareketlenme. Bu iki işkolu çalışma koşullarının en kötü ve örgütlenme oranının çok düşük olduğu alanlar (Tüm iş cinayetleri içinde ölüm oranı olarak inşaatlar yüzde 19’a, tarım yüzde 17’e çıktı). Diğer yandan sanayi işkollarındaki ölümlerin oranı da yükselerek yüzde 36’ya ulaştı. Özellikle metal, enerji, maden, taşımacılık, tersane/gemi işkollarındaki ölümler öne çıkıyor. Bu durum geleneksel sendikal merkezlerin çekirdeğini oluşturan işkollarında da güvencesiz çalışma koşullarındaki derinleşmeye (üretim zorlaması, işsizlik baskısı) işaret ediyor.
🔹 Ölüm nedenlerinden trafik, servis kazaları Haziran ayı ile birlikte artışa geçti. Temel neden olarak taşımacılık ve tarımdaki iş cinayetlerini gösterebiliriz. Özellikle araçların yeterli bakımının yapılmaması veya yolcu taşımaya uygun olmaması, şoförlerin ağır, uzun çalışma koşullarının, uygun olmayan yolların (çökük, yetersiz aydınlatma vb.) altını çizmeliyiz. Yine moto kurye ölümleri de her hafta meydana gelen iş cinayetleri arasında. Ancak diğer işkollarında da bu neden artıyor. Örneğin Şırnak’ta enerji işçilerini ve Siirt’te inşaat işçilerini taşıyan araçların devrilmesi sonucu dörder arkadaşımızı kaybettik. Keza en basit önlemler ile önlenebilecek olan yüksekten düşme ve elektrik çarpması sonucu olan ölümlerde de bir artış gözüküyor. İntiharlar ise geçinemeyen işçilerin banka ve tefecilerden aldıkları borçları geri ödeyememeleri ve yapılan baskılar nedeniyle artmaya devam ediyor. Kalp krizi nedeniyle meydana gelen ölümlerde de artış var. Aşırı ve sağlıksız çalıştırma koşulları kalp krizlerine neden olurken rahatsızlanan işçilere gerekli ilk yardımların yapılmadığını da görüyoruz.
🔹 İş cinayetlerinde yaş gruplarına baktığımızda yaz ayları ile beraber çocuk işçi ölümleri arttı. Yine özellikle sanayi işkollarında çalışan genç işçi ölümlerini sıkça tespit ediyoruz. Bütün içinde baktığımızda 27 yaş ve altı ölen işçilerin oranı neredeyse yüzde 20. Diğer yandan 51 yaş ve üzerindeki iş cinayetlerinin oranı ise 30 civarında.
🔹 İnşaat ve tarımdaki ölümlerin artmasına paralel olarak mülteci-göçmen işçi ölümleri de artıyor. Göçmen-mülteci işçilerin üçte ikisini ise Suriyeliler ve Afganistanlılar oluşturuyor. Ancak göçmen/mülteci işçilerin büyük bir çoğunluğunun kayıtdışı olarak çalıştıklarını ve yine bu yüzden iş cinayetlerinin gizlendiğini de unutmamalıyız.
🔹 İş cinayetlerinde ölenlerin yüzde 3’ü sendikalı işçi. Ancak sağlık, belediye, eğitim, tarım, enerji gibi işkollarında ölen sendikalı işçi sayısını (üye oldukları sendikanın herhangi bir açıklama yapmamasından dolayı) tespit edemediğimizin altını çizmek gerekiyor.”

(ETHA)

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑