İnsan Hakları

Published on Mayıs 14th, 2024

0

ICAD: 1000. haftada Cumartesi Anneleri ile dayanışmaya!

Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Komite (ICAD) Enternasyonal Büro tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi Annelerinin 1000. Hafta eylemiyle dayanışmak amacıyla alanlara çıkmaya çağrı bulunuldu.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

ICAD) Enternasyonal Büro tarafından yapılan açıklama şöyle:

17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası

25 Mayıs: Cumartesi Annelerinin 1000. Hafta eylemi

Egemen sınıfların kendi sömürüye ve baskıya dayalı iktidarlarını sürdürmek için toplumsal muhalefete yönelik uyguladıkları saldırı yöntemlerinden biri olan gözaltında kaybetme saldırısı dünyanın birçok ülkesinde sürmektedir.

Baskıya, sömürüye, yoksulluğa, kadına yönelik şiddete, doğanın ve iklimin tahrip edilmesine, ırkçılığa, savaşa ve silahlanmaya karşı mücadele eden, özgürlük, eşitlik ve adalet isteyen her yaştan ve her meslekten insanlar devlet güçleri veya onlara bağlı paramiliter güçler tarafından kaçırılarak işkence ile katledilmekte ve cesetleri kaybedilmektedir.

20. yüzyılda Hitler faşizmi, Latin Amerika’da ABD destekli diktatörlüklerde olduğu gibi, Türkiye’den Sri Lanka’ya, Pakistan’dan Irak’a, Suriye’den Kolombiya’ya, Meksika’dan, Balucistan’a ve Mısır’dan Marokko’ya kadar dünyanın birçok ülkesinde uygulanagelmiş olan ve hala birçok ülkede uygulanan bu kirli yöntemle toplumsal muhalefetin politik öncü güçleri gözaltında kaybedilerek, toplumda kaygı, belirsizlik ve korku yaratılmaya ve böylece toplumsal muhalefet susturulmaya çalışılmaktadır.

Gözaltında kaybetme saldırısı işçi sınıfı ve emekçilerin örgütlü mücadelesine yönelik bir saldırıdır. Birçok ülkede uluslararası tekellerin aşırı kâr uğruna bu saldırılarda doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluklarının olduğu sayısız örnekle ispatlanmıştır.

Kayıp yakınlarının, ilerici ve devrimci güçlerin ortak mücadele ile devletlerin bu saldırısına karşı toplumsal muhalefeti geliştirdiği ve devletin bu politikasını teşhir ettiği ülkelerde bu saldırı önemli oranda geri püskürtülmüştür. Arjantin’de Plaza de Mayo Annelerinin uzun yıllara yayılan mücadelesi, Türkiye ve Kürdistan’da Cumartesi Annelerinin, kayıp yakınlarının kararlı mücadelesi bu konuda yol göstericidir.

Bugün hala gözaltında kaybedilenlerin büyük çoğunluğunun akıbeti ortaya çıkarılamamıştır. Çünkü bu saldırıyı gerçekleştirmiş olan burjuva, faşist devletler, insanlığa karşı işledikleri bu suçun üzerini örtbas etmekte, failleri cezasızlık zırhı ile korumaktadırlar.

Bundan dolayı da gözaltında kaybetme saldırısına karşı dünya çapında mücadelenin sürdürülmesi önemlidir. Bu saldırıya karşı mücadele eden, gözaltında kayıpların akıbetini ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması için mücadele eden kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları yalnız bırakılmamalıdır.

Cumartesi Anneleri 1000 haftadır kayıplarını arıyor

Türkiye’de Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 25 Mayıs’ta 1000. Hafta oturma eylemini gerçekleştiriyor. Bu 1000 Hafta boyunca sayısız defa gözaltına alındılar, işkence gördüler, haklarında davalar açıldı, ancak yılmadılar, susmadılar. Kayıplarını aramaya devam ettiler. Cumartesi Annelerinin, kayıp yakınlarının bu onurlu mücadelesini selamlıyoruz.

27 Mayıs 1995’de Hasan Ocak kampanyasının ardından başlayan Cumartesi Anneleri oturma eylemlerinde yer alan birçok kayıp yakınını bu süreçte yitirdik. Çocuklarının mezarını göremeden, kemiklerine hasret kalarak yaşama veda eden kayıp annelerine, babalarına sözümüzdür: Tüm gözaltında kayıpların akıbetini ortaya çıkarma ve sorumlularından hesap sorma mücadelemiz devam edecektir.

ICAD, tüm demokratik kurum ve kişileri 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’nda ve özgün olarak da 25 Mayıs’ta Cumartesi Annelerinin 1000. Hafta eylemiyle dayanışmak amacıyla alanlara çıkmaya çağırmaktadır.

Gözaltında kaybedilenleri unutmayacak ve unutturmayacağız.

ICAD Enternasyonal Büro

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑