Makaleler

Published on Ekim 16th, 2023

0

Orta Doğu’da oyun büyük oynanıyor, bu oyunu görelim | Hasan Aksu


Bu eylemin devrimci bir eylem olmadığını, karşı devrimci bir eylem olduğunu, Filistin ulusal kurtuluş mücadelesine uluslararası alanda ciddi zararlar verdiğini, vereceğini açıkladım…

Hamas’ın İsrail de gerçekleştirdiği eylemin Filistin Ulusal kurtuluş mücadelesine getirisi olmadığını, sivil halka yapılan toplu katliam ve barbarca işkencenin insanlık dışı ilkel şeriatçı faşist bir uygulama olduğunu açıkladım. Bu eylemin devrimci bir eylem olmadığını, karşı devrimci bir eylem olduğunu, Filistin ulusal kurtuluş mücadelesine uluslararası alanda ciddi zararlar verdiğini, vereceğini açıkladım. Amasız, fakatsız Filistin Ulusal kurtuluş mücadelesinin yanında olduğumu, desteklediğimi savundum. Orta Doğu’da oynanan oyunun İsrail, Filistin sorunuyla sınırlı kalmayacağını açıkladım. Bu oyunun uluslararası emperyalist planın bir parçası olduğuna vurgu yaptım. Filistin ulusal kurtuluş hareketinin meşru ve haklı olduğunu açıkladım. Bunun tartışma konusu yapılmayacak kadar açık ve net olduğunu belirttim. İsrail halkının kendi ırkçı faşist iktidarlarına karşı mücadelesini ve direnişini destekledim.

 Gel gör ki, bizim devrimci arkadaşlar kronikleşmiş huylarını bir türlü terk etmiyor, gelişmeleri genel mantıkla ele alıyor, tersten okumayı iyi beceriyorlar.

Klasik Türkiye devrimci hareketi olaylara ve gelişmelere hep aynı pencereden bakmakta, “ağacı görüp ormanı görmeme” gibi, bir düşünceyle Hamas’ın  Filistin ulusal kurtuluş mücadelesinin bir parçası olduğunu, yapılan eylemin İsrail devletine yönelik olduğunu” söyleyerek desteklediğini açıklarken, diğer yandan bazı gruplarsa daha soldan dogmatik bir bakış acısıyla “ yıllardır İsrail öldürüyor ne var bunda Hamas’ın yaptığı eylemde siviller ölebilir, bu yapılan eyleme helal getirmez” cinsinden açıklamalar yapılarak, katledilen ve işkence edilerek esir tutulan sivil insanların katliamını görmezden gelinmektedir. Asıl sorundan kopuş burada yaşanıyor.

 Ve öyle ki, “Hamas’ın ormanda  bir ağaç olduğu”  “Filistin Ulusal kurtuluş hareketinin bir parçası olduğu” iddia etmektedir. Bu ve benzeri anlayışlar olaylara ve yapılan eyleme oldukça tek taraflı yaklaşmaktadır. Oysa oynanan büyük oyunda yapılan eylemin Filistin halkının çıkarlarının çok ötesinde olduğu, Amerika’nın başında bulunduğu NATO’cu emperyalizmin Orta Doğu’da yeni bir oyunu olduğunu görmek istemiyor.

İki emperyalist kutup arasında Kafkaslarda, Asya da, Afrika da  ve Orta Doğu’da hakimiyet, egemenlik ve yeniden paylaşım savaşı kıyasıya devam ediyor. Rusya ve Çin’in başını çektiği karşı emperyalist blok bugün Orta Doğu ve Asya’da önemli bir etkinliğe ve hakimiyete sahip hem bu hakimiyeti korumak istiyorlar, hem de genişleyerek yayılmacı emellerini devam ettirmek istiyorlar. Suriye, İran, Yemen, Hindistan vb ülkeler de yarı sömürge karakteri ve çıkarları sonucu bu emperyalist devletlerle ortak çalışıyorlar. Lübnan, Irak ve Türkiye de bu bloka dahil edilebilir. Her an her dakika geri dönülmez üçüncü dünya savaşının ateşi tutuşabilir. Bu kıvılcımı iki yıldır planlayan İsrail ve Amerikan emperyalizmi  Hamas’ı paravan olarak kullandı, Filistin’de ve Orta Doğu’da ezilen halk ve ulusları kırımdan geçirmeyi, kendine göbekten bağımlı uşak ülke yönetimleri kurmak istiyor. Ve Orta Doğu’da, Asya’da Karadeniz Kafkaslarda haritaların değişmesi üzerinden plan yapıyor.  Savaş gemilerini, son teknik donanımlı uçak filolarını Orta Doğu’ya, Akdeniz’e demirlediler. Amerika, İngiltere, Fransa ve bilumum Avrupalı emperyalistler Hamas’ın terör eylemini bahane göstererek, Filistin üzerinden Orta Doğu’da, Suriye, Lübnan, Irak ve Kürdistan’ın dört parçasında yeni katliamlar planlıyorlar.

Orta Doğu’da oynanan büyük oyunun Filistin ve Orta Doğu halklarına Kırım ve yıkım getireceğini hala görmek istemeyenler çoğunlukta. Bilinmeli ki,  ormanda kurumuş tek bir ağacın, bir kıvılcım çakılması sonucu bütün ormanı tutuşturacağı, Orta Doğu’da esen kızgın rüzgarında etkisiyle bütün ormanın kül olacağı ve yaşanmaz bir çöle dönüşeceği hiç mi, hiç hesaba katılmıyor. 

İçinde bulunduğumuz durum ne birinci dünya savaşını nede ikinci dünya savaşı koşullarını andırıyor. Dünyada ve Orta Doğu’da yarın ne olacağını iki emperyalist kutup ve onların maşaları devletler ve örgütler tarafından esasta belirlenmektedir. 

Başını Amerika, İngiltere ve Fransa’nın çektiği NATO bloku Orta Doğu’da yeni bir proje üzerinden savaş çıkarmayı, büyük katliamlara yaratarak egemenlik sağlamak istiyor. NATO’nun  başındaki Amerikan emperyalizmi dünya halklarının baş düşmanıdır. Dünya halklarının ve Orta Doğu halklarının baş düşmanıdır. İsrail Amerikan emperyalizminin ve NATO’nun Orta Doğu’da ileri karakoludur. Tüm planlar ve oyunlar bu ileri karakol üzerinden yürütülmektedir. Bu gerçekleri görmek istemeyenler Orta Doğu’da özgüle ilişkin objektif tahlilde bulunamaz ve doğru politikalar üretemezler.

Ve sonuç olarak,

 Genel doğrulardan hareketle, özgülü dikkate almadan, özgül iç çelişkileri iyi kavramadan, genel bakış açısını her derde deva görmek çok zaman politik tahlilde yanılgılara ve ağır bedeller ödeyerek yenilgilere yol açmaktadır. 

Bilmeliyiz ki, Filistin’de Orta Doğu’da ve Kürdistan’ın dört parçasında, Karabağ’da katliam ve kırımlar yaşanıyor, daha barbarca soykırımların, katliamların olacağı bir döneme giriyoruz.  Filistin’de, Orta Doğu’da ve Kürdistan’ın dört parçasında sivil, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden yapılan toplu katliamları nasıl engelleyebiliriz ve bu vahşet dolu zulmün yolunu nasıl kesebiliriz, milyonlarca masum insanı tehcir ve soykırıma uğratılmasına nasıl engel olabiliriz.  Bugün en önemli sorun bu. Kim ne derse desin!

Mao Zedung yoldaşın dediği şu gerçek hala günümüzde geçerliliğini koruyor;

“Halklar Devrim, Milletler Kurtuluş, Devletler Bağımsızlık İstiyor.”


Hasan Aksu – 16.10.2023

Tags: , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑