Makaleler

Published on Kasım 15th, 2023

0

TC’nin Kıbrıs’taki örtüsü… | Salih Olgun


“KKTC” işgalci, sömürgeci kontrgerilla cumhuriyeti TC’nin Kıbrıs’taki örtüsüdür!

Türkiye’de 12 Eylül’le İthal İkameci Sanayileşme Modelinin terki ve yerine İhracata Dönük Sanayileşme Modelinin konulması demek olan 24 Ocak 1980 kararlarının uygulanması için gereken ortamı hazırlandıktan sonra, Kıbrıs’ın kuzeyinde de buna uyum sağlama amacıyla engel oluşturabilecek her alana müdahale edilmiştir. Bununla da yetinmeyerek Türkiye’deki 12 Eylül Anayasa’sının bir kopyası olan Sömürge Yönetimi anayasasını da işbirlikçileriyle birlikte onaylatmışlardır.

Böylece “12 Eylül” ile Türkiye’de amaçlanan hedef sömürgesi Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürge yönetimini de yeniden yapılandırarak bugünkü şeklini almıştır.
Kıbrıs’ın kuzey yarısında işgalci TC’nin kontrolunda kurulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” TC devletinin bir kurumu ve paravanıdır. Yani kontrgerilla cumhuriyetinin bir alt yerel yönetimi olarak işlem görmektedir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki Sömürge Yönetimi TC MGK’sının Kıbrıs ayağı olan Koordinasyon Kurulu denilen yönetim organından oluşmuştur. Kıbrıs’ın kuzeyinde sömürgeci işgal yönetimini oluşturan Koordinasyon Kurulu (Türkiye’deki MGK’nın alt birimidir.) Üst ve Alt Koordinasyon Kurullarıyla egemenliği elde tutmaktadır. Bu kurullardan Üst Koordinasyon Kurulu MGK kararlarına uygun kararları almakta ve Alt Koordinasyon Kurulu ise alınan kararların ”alt yönetim, acenta hükümet” tarafından uygulanmasını yürütmektedir. Kısaca yürütmeden sorumludur. Koordinasyon Kurulu; Üst Koordinasyon Kurulu üyeleri olan TC Lefkoşa Büyükelçisi, Kıbrıs’ın kuzeyin işgal altında tutan kolordunun 6 generali (Korgeneral, 3 tümgeneral ve 2 tuğgeneral) ve alt koordinasyon üyeleri ile yerel idarenin “cumhurbaşkanı” ile “başbakanı” katılımıyla olağan toplantıları ayda bir kez cumhurbaşkanlığında veya TC elçiliğinde; ve ona bağlı; Alt Koordinasyon Kurulu üyeleri olan TC Lefkoşa büyükelçiliği müsteşarı, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı Sivil Savunma Teşkilet Başkanı, TSK’dan bir kurmay albay, TSK’ya bağlı Özel İstihbarat Başkanı (legal ismi olan Sivil İşler ve Halkla İlişkiler Başakanlığı ), bir kurmay albay, yerel idarenin “cumhurbaşkanı müsteşarı”nın katılımı ile 15 günde bir toplanarak bir yürütme organı olarak çalışmaktadır.

Yerel idarenin “parlamento=meclis” dedikleri yer ve içindeki işgalcinin işbirlikçileri, TC devletinden (MGK) Koordinasyon Kurulu’na ve Koordinasyon Kurulu’ndan Alt Koordinasyon Kurulu’na ve ondan sonra başbakanlık üzerinden gelen yasa tasarılarını “yasalaştırarak” sömürge ve işgalin örtüldüğü yerdir.


Salih Olgun Mehmet – 15.11.2023

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑