Açıklama

Published on Nisan 2nd, 2024

0

AGEB: Kayyıma hayır!

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB), seçimin hemen ertesinde de devam eden hak gaspları ve başlayan kayyum atamalarına karşı açıklama yayımladı.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

AGEB tarafından yapılan açıklama şöyle:

FAŞİZMİN “DEMOKRASİ ŞÖLENİ” KÜRT ULUSUNUN HAKLARINI GASP ETMEKTİR! KAYYIMA HAYIR!

31 Mart yerel seçimlerinde AKP yenilirken CHP bir zaferle çıktı. CHP birinci parti olurken birçok belediye el değiştirdi. Seçimler, Faşist klikler arasında politik güç dengelerinde bir yer değişimi olmasa da ciddi düzeyde dengelerin sarsılmasına tekabül etmektedir.

Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ve tüm diğer güçlü politik figürler seçimleri bir “demokrasi şöleni” olarak tanımladı. Burjuva-feodal medya iki gündür Türkiye demokrasisinin olgunluğundan, yetkinliğinden, halkın sandıklardan çıkan iradesinin öneminden dem vuruyor. Ancak seçim öncesi ve seçim günü Türkiye Kürdistanı’nda devlet eliyle DEM Parti’ye yoğun bir baskı, gözaltı, tutuklama ve seçim çalışmalarını sınırlayan saldırılar gerçekleşti. Seçim günü otobüslerle “taşıma seçmen” görüntüleri adeta faşizmin “demokrasi şöleninin” bir göstergesiydi! Bu şekilde Şırnak belediye seçimleri açıktan gasp edildi. Daha birçok ilçe belediyeleri benzer akıbete uğradı.

Seçim sonrası ise faşizmin “demokrasi şöleni”nde Wan Belediye Başkanlığı’nı kazanan Abdullah Zeydan’ın seçilme yetkisi elinden alındı ve DEM Partinin yarısı kadar oy alan AKP adayına mazbata verildi. Kayyım politikası Wan’da seçimden bir gün sonra bu defa başka bir yolla hayata geçti. Bu saldırı AKP’nin seçim yenilgisinin bir rövanşı değildir asla. Bu AKP-MHP kliği eliyle Kürt Ulusuna yönelik süren topyekün devlet saldırısının bir ayağıdır. Faşist klikler bir yandan demokratik olgunluk ve “demokrasi şöleninden” bahsederken diğer taraftan Kürt ulusuna yönelik saldırılarına bir nefes molası dahi vermemektedir.

Bu saldırı seçimle elde edilmiş bir kazanıma yönelik saldırının ötesinde Kürt ulusal kimliğine ve Kürt ulusal haklarına yönelik bir saldırıdır. Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkını alçakça gasp eden faşist diktatörlük, kendi yasalarıyla belirlenmiş bir belediye hakkını dahi Kürtlere çok görmektedir. Bu saldırıya karşı en güçlü şekilde tepki koymak, direnmek haktır ve meşrudur.

Tüm ilerici, demokratik, duyarlı ve devrimci kesimleri bu saldırıya karşı tavır koymaya çağırıyoruz. Kürt ulusuna yönelik topyekün saldırının her ne koşulda olursa olsun devam edeceğinin devlet nezdinde beyan edilmesidir bu belediye gaspı. Bu konuda sokaklara, alanlara çıkılmalı, geniş göçmen emekçilere durum anlatılmalı ve faşist saldırıya karşı tavır konmalıdır.

-Yaşasın Kürt Ulusunun Tam Hak Eşitliği!

-Kayyım Kürt Halkının Politik Tercihine Saldırıdır!

-Yaşasın Devrimci Dayanışma!

AGEB

2 Nisan 2024

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑