Açıklama

Published on Haziran 28th, 2022

0

AGEB: Melilla’daki Göçmen Katliamını Kınıyoruz!

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) yayımladığı açıklamayla Melilla’daki göçmen katliamı kınadı.

Avrupa Demokrat haber Merkezi

AGEB tarafından yapılan açıklama şöyle:

Melilla’daki Göçmen Katliamını Kınıyoruz!

Fas’ın kuzeyinde bulunan İspanya’nın Kuzey Afrika toprağı Melilla’da emperyalizm ve uşakları bir kez daha insanlık dışı yüzünü gösterdi. Melilla’ya geçmek isteyen yüzlerce göçmene İspanya devletinin kışkırtması ve onayı ile saldıran Fas devleti, en az 37 kişiyi katletti.
Ülkelerinde emperyalist dalaşlar, haksız savaşlar, yoksulluk ve uşak devletlerin baskıları sonucu göçe zorlanan insanlar kimi zaman denizde boğularak, kimi zaman sınırlarda kurşunlara hedef olarak kat-ledilmeye devam ediliyor. Melilla’da katledilen göçmenlerin de katili tek başına Fas devleti değildir. Katliamın ardından açık şekilde tebrik mesajları gönderen İspanya ve bir bütün emperyalist-kapitalist sistem göçmenlerin asıl katilidir.
Fas devletinin gerçekleştirdiği katliam, göç ve göçmen sorununda emperyalist-kapitalist sistemin yak-laşımını açıkça ortaya koymaktadır. Yeri geldiğinde göçmenleri kirli pazarlıklarının ürünü yapanlar, ülkelerinden göçe zorlanan insanları katletmekten ve katledenleri tebrik etmekten geri durmamaktadır. Çünkü bu sistem, göçmenlik sorununu yaratanların ve bu sorun bahanesiyle işkence, tutuklama, katliam yapanların bizzat kendisinindir.
Dünya ölçeğinde emperyalist-kapitalist sistem ve uşakları kriz içerisindedir. Bu krizin yansıması her coğrafyada farklı olurken, esasta derinleşerek sürdüğü ve süreceği de açıktır. Özellikle pandemiyle birlikte bu devletler açısından daha da zorlaşan süreçle birlikte işgal ve haksız savaşlar da milyonların göçe zorlanmasını beraberinde getirmektedir. Göçle birlikte gelişen ırkçı ve şoven politikalar da kimi zaman direkt devlet eliyle, kimi zaman da devlet gözetiminde “sivil unsurlar”ın provokasyonlarıyla artmaktadır. Özellikle Avrupa coğrafyasında, krizden kurtulma reçetelerinde göçmenlere yönelik saldı-rıları görmekteyiz. Bu kimi zaman kazanılmış hakların budanması olurken, esasta ırkçı politika ve yasa-larla birlikte yerli işçi ve emekçilerin de ırkçı-şoven politikalarla zehirlenmeye çalışılması olmaktadır.
Bu saldırılar da göstermektedir ki göçmenlik sorununu yaratan bu sistem, göçmenlerin geldikleri ülke-lerde her istediğini yapmak istemekte fakat buradan gelecek mülteci akınına karşı “kendi sınırlarını” korumak istemektedir. Bu koruma öyle bir pozisyondadır ki artık doğrudan, herkesin gözü önünde mülteciler katledilmekte, kendi burjuva yasalarında dahi “suç” teşkil edecek bir eylem, açıktan tebrik edilmektedir.
Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği olarak, Fas ve İspanya’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu katli-amı tüm öfkemizle kınıyoruz!
Milyonları göçe zorlayan ve göç yollarında onları katleden emperyalist-kapitalist sisteme karşı örgütlü olmadan mücadele yürütülemeyeceğinin altını çizerek; tüm göçmenleri ve onlara düşmanlaştırılmaya çalışılan yerli işçi ve emekçilerin örgütlenmekten başka çaresinin olmadığını bir kez daha vurguluyo-ruz. Emperyalizm, haksız savaşlar, işgaller, yoksulluk ve baskının sebebidir. Bu sebep ortadan kaldırıl-madıkça göçmenlik ve onlara yönelik baskı ve katliamlar da ortadan kalkmayacaktır.
Bir kez daha Fas’ta gerçekleştirilen katliamı kınarken, var olduğumuz her alanda bu ve benzeri katliamları teşhir ederek mücadelemizi büyüteceğimizi ilan ediyoruz.

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑