Açıklama

Published on Kasım 8th, 2023

0

Bazı solcu ve anarşist diaspora aktivistleri ve Yahudilerin ortak açıklaması


“Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in karşı saldırılarıyla tırmanan çatışmalar” hakkında: Ortadoğu’dan “bazı solcu ve anarşist diaspora aktivistleri ve Yahudilerin” açıklaması…

Aşağıda çevirisine yer verdiğimiz “Ortadoğu’dan bazı solcu ve anarşist diaspora aktivistleri ile Yahudiler tarafından ortaklaşa yazılan açıklamayı, Filistin/İsrail meselesinde, farklı bir pozisyon alması bakımından dikkate değer ve doğru bir pozisyon olarak gördüğümüz için,  Avrupa Demokrat okurlarının bilgisine sunuyoruz. Bu Filistin/İsrail meselesinde, Türkiye devrimci hareketi içinde farklı bir pozisyonun tartışılmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

İbrahim Atmaca

Açıklamanın kullandığı bazı kavramları ( “otoriter” “totaliter” ve “terörist” gibi kavramlarla) birlikte, devlete ilişkin anarşist yaklaşımı paylaşmamakla birlikte, (çünkü, yakın gelecek bakımından iki devletli çözüm tek çıkış noktası olarak görünüyor);  “Filistin ve İsrail’deki tüm şovenizme karşı birlikte mücadele etmek istiyoruz!” Sömürüden, sömürgecilikten, ırkçılıktan, antisemitizmden, cinsiyetçilikten ve baskıdan arınmış sınıfsız bir toplum için!” verilen  mücadele, bizim de “mücadelemizdir” şeklindeki düşüncelerini paylaşıyoruz.


 Çeviri: İbrahim Atmaca

“Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in karşı saldırılarıyla tırmanan çatışmalar” hakkında: Ortadoğu’dan “bazı solcu ve anarşist diaspora aktivistleri ve Yahudilerin” açıklaması…

On yıllardır İsrail ve Filistin topraklarında tırmanan çatışma kendini tekrar ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana, Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in karşı saldırılarıyla tırmanan çatışmalarda yine binlerce ölü, yaralı, işkence görmüş ve hapsedilmiş insan var. Bu, Filistin ve İsrail sivil toplumunun yıllardır yaşadığı kâbusun sadece zirvesidir.

Hamas tarafından İsrailli sivil halka karşı işlenen acımasız suçları derinden kınıyor ve Filistinlilerin özgürlüğünü siyasi, antisemitik ve dini amaçları için kullanan Hamas’la aramıza mesafe koyuyoruz. İsrail devletinin Filistinli sivil nüfusa yönelik ağır silahlı askeri saldırılarını da kınıyoruz. Hamas’ın saldırısı, Filistin halkına yönelik kalıcı ve askeri bir savaş ilanını haklı gösteremez. Son birkaç günde yaşananlar, İsrail’in on yıllardır sürdürdüğü, milyonlarca insanı tel örgülerle, gözetleme teknolojisiyle ve keskin nişancılarla çevrili, düzenli olarak bombalanan ve onurlu bir yaşam sürme imkanının bulunmadığı kuşatılmış bir bölgeye hapsetme stratejisinin işe yaramadığını göstermektedir. Ölenlerin yasını tutuyor, İsrail’de ve Filistin’de yaşayan her iki halkın ailelerinin çektiği insanlık dışı acıları hatırlıyoruz. Ne İsrail devletinin yüksek silahlı militaristleri ne de Hamas, İsrail ve Gazze’deki ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki insanların kaderini umursuyor. Her iki taraftaki sivil halk egemenlerin baş belasıdır ve toplu olarak cezalandırılmakta, istismar edilmekte ve kullanılmaktadır. İsrail uçakları Gazze Şeridi’ni bombaladığında Hamas ve müttefiki cihatçılar sadece yeni katılımcılar kazanmaktadır; onların bakış açısına göre dünyadaki tüm İsrailliler ve Yahudiler düşmandır. Benzer şekilde, Hamas İsrail topraklarına roket attığında, daha fazla İsrailli görünüşte kendilerini koruyan ve güvenlik vaat eden “kendi” devletlerine yöneliyor. Son aylarda geniş bir özgürlükçü hareket İsrail’deki sağcı hükümete ve onun sağcı politikalarına karşı birçok mücadele örgütledi. Şimdi nüfusun geniş kesimlerinin bir kez daha bu devletten korunma arayışına girmesinden ve “Araplara” karşı misilleme talep etmesinden korkulmaktadır. Bu, sürekli olarak milliyetçilik, nefret ve acı üreten bir kısır döngüdür.

Başka aktörler de var. Bunlar arasında İran, Türkiye ve Körfez Arap ülkeleri gibi sözde Filistin halkının yanında yer alan ancak şu anda örneğin Gazze’den gelen mültecilere sınırlarını kapatan çeşitli milliyetçi İslamcı devletler yer almaktadır. Diğer tarafta ise ABD, Almanya ve Avrupa gibi emperyalist devletler kayıtsız şartsız İsrail devletinin yanında durmaktadır. Destek veren devletlerin her iki cephesi de milliyetçi, ırkçı ve savaşçı bir mantık içerisindedir. Şu anda dünyada birçok savaş yürüten Avrupa ve ABD, İsrail ve Filistin halklarının barış içinde bir arada yaşamasını nasıl sağlayabilir? Kürt, Ezidi, Ermeni, Beluci, Arap ve Alevi halklarına karşı soykırım uygulayan İran, Türkiye ve Arap devletleri Filistin ve İsrail’de barışı nasıl tesis edebilir? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan günlerdir Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunurken ve kendisini bir barış elçisi olarak tanıtırken, Türk ordusu aynı anda Suriye’nin kuzeyinde ve Rojava çevresindeki Kürt bölgelerinde su ve enerji kaynaklarını, hastaneleri ve okulları bombalıyor. Benzer şekilde İran rejimi de Filistin’e barış getiremez çünkü İran’ın kendisi de on yıllardır insanları özgürlüklerinden mahrum bırakıyor. İdamlar, kadın cinayetleri, ırkçılık, anti-Semitizm, muhaliflerin tutuklanması ve öldürülmesi günlük gündemlerinde yer almaktadır.

İsrail işgali, yerleşim politikası ve Filistinlilerin sınır dışı edilmesi, şu anda gördüğümüz çatışmanın ana nedenidir. İşgal politikası devam ettiği, yerleşimler genişletildiği ve duvar inşa edilmeye devam edildiği sürece, buna karşı direniş sadece meşru değil, aynı zamanda kalıcı barış içinde bir arada yaşama için de gereklidir. Filistin-İsrail çatışmasına gerçek bir barışçıl çözüm umudu ne egemen, güçlü, sağcı ve kapitalist devletlerde ne de Hamas gibi totaliter anti-semitik bir terörist grupta ya da Filistin’deki diğer güç yapılarında bulunabilir. Ancak sömürülen ve ezilenlerin, egemen, milliyetçi, ırkçı ve sömürgeci mantığı gömmek için gösterecekleri direnişte bulunabilir. Anti-semitik ve anti-feminist cihatçıların terörist saldırıları bölgede özgürlük ve insani bir arada yaşama önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

Bizim rol modellerimiz İsrail’de sokaklara dökülen, kapitalist savaşa, işgale, askerliğe, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı olan Yahudilerin ve diğer İsraillilerin mücadeleleridir. Bizim rol modelimiz, sömürüsüz, sınıfsız ve anavatansız bir dünya için mücadele eden enternasyonalist sol ve anarşistlerdir. Milliyetçi ideolojinin içinde kendini kaybedebileceği bir anavatanı ve ulusları yoktur. İsrail savaş karşıtı hareketini, özellikle de İsrail ordusundaki vicdani retçileri ve işgal altındaki topraklarda görev yapmayı reddeden askerleri destekliyoruz. Özellikle de İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın yedek askerleri orduya ve Filistinlilere karşı savaşa göndermek istediği şu günlerde. Uygun fiyatlı konut ve eşit haklar için Yahudilerin ve Filistinlilerin ortak mücadelesiyle dayanışma gösteriyoruz. Özellikle, nüfusun tüm kesimleri için işbirliği ve eşit haklar için çabalayan, ırkçı yerleşim politikalarına ve zorla tahliyelere karşı olan ve kendilerini hakim milliyetçi söylemlerden uzaklaştıran muhalif İsrailli ve Filistinli kişi ve grupları destekliyoruz. Yıllardır anlayış projelerinin bir parçası olan ve Filistin ve İsrail’de antisemitizme karşı mücadele eden Filistinlilerle dayanışma gösteriyoruz.

Almanya’da Batılı devletler, Yahudi kurumları, siyasi partiler ve üniversiteler ile düşünce kuruluşlarındaki sol-liberal profesyonellerin bir kısmından oluşan geniş bir cephe, İsrail ulus devletiyle koşulsuz dayanışma konusunda hemfikirdir. Bu süreçte, Almanya’nın Yahudilerin kitlesel katliamına ilişkin sorumluluğu araçsallaştırılmakta ve İsrail devletinin suçları karşısında sessiz kalma emrine dönüştürülmektedir. Alman toplumundaki antisemitizmle mücadele etmek, AFD’nin yükselişiyle ve Almanya’daki nüfusun tüm çevrelerinde geniş çaplı bir antisemitizmle uğraşmak yerine, bu önyargı Filistinli ve Müslüman insanlara yansıtılmakta ve daha sonra onları kriminalize etmek ve güvenliklerini tehlikeye atmak için kullanılmaktadır. İsrail devletinin kuruluşu ve Nakba, Avrupa antisemitizm tarihinden ayrı tutulamaz; dolayısıyla her ikisi de ortak tarihimizin bir parçasıdır. Baskıcı ve savaşçı ulus devletlerin savunulması ve bu politikaları eleştirenlere ve Filistin diasporasına yer verilmemesi utanç vericidir. Filistinlilere karşı savaşta Alman silahlarının kullanılması ve bu konuda hiçbir şey yapmamamız kabul edilemez. Son bir hafta içerisinde, suç ortaklarımız da dahil olmak üzere, Yahudilerin sinagoglara gitmeye korkar hale gelmeleri ve evlerinin Davut Yıldızları ile işaretlenmesi iğrenç bir durumdur; şehirlerin belirli bölgelerinde ya da mitinglerde Yahudi sembolleri takmanın tehlikeli olması kabul edilemez çünkü insanlar Yahudi karşıtı saiklerle tehdit ediliyor ve dövülüyor. Sözde Batılı devletler bu antisemit ve Filistin karşıtı kışkırtmalarda derin bir suç ortaklığı içindedir. Gerçek Yahudi ve Filistin karşıtları, barışçıl çözümlerle ilgilenmeyen, aksine savaşçı bir mantığı yaymaya çalışan devletlerdir.

Sevgili Filistin ve İsrail’deki özgürlükçü ve anti-otoriter özgürlük savaşçıları!

Size şunu söylüyoruz: Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir ve tüm şovenizme karşı birlikte mücadele etmek istiyoruz! Sömürüden, sömürgecilikten, ırkçılıktan, antisemitizmden, cinsiyetçilikten ve baskıdan arınmış sınıfsız bir toplum için! Ulus devletlerin, otoritelerin ve onların bize dayattığı şiddetin olmadığı bir dünya için!

Gazze Şeridi’nin İsrail ve Mısır sınırlarının kapalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, nüfus için iyi yaşam koşulları savaştan önce zaten imkansızdı ve kaçacak hiçbir yerleri yoktu. Bu nedenle ana talep şudur:

– İnsanlar için sınırları açılsın!

– Tüm silahlar için sınırlar kapatılsın!

19.10. 2023


Bu metin Ortadoğu’dan bazı solcu ve
anarşist diaspora aktivistleri ile
Yahudiler tarafından ortaklaşa yazılmıştır.
Kaynak: https://barrikade.info/article/6157

Tags: , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑