Gençlik

Published on Mayıs 17th, 2022

0

Türkiye nüfusunun yüzde 15,3’ü genç

Gençlerde işsizlik oranı, 2020’de yüzde 25,3 iken 2021’de yüzde 22,6 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020’de yüzde 28,3 iken 2021’de yüzde 24,7 oldu.

Türkiye’de 2021 itibariyle 12 milyon 971 bin 289 genç yaşıyor, nüfuslarıysa toplamın yüzde 15,3’üne karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün gençlik araştırmasını yayınladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi.

15-24 yaş grubundaki genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşeceği öngörüldü.

Hakkari’de genç nüfus yüksek

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini yüzde 12,7 ile Dersim ve Balıkesir illeri izledi.

AB ve Türkiye karşılaştırması

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu.

AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkeler ise Bulgaristan, Çekya ve Letonya.

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu

TÜİK’in aktardığına göre “Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde”, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında yüzde 96,2’sinin hiç evlenmemiş, yüzde 3,8’inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84,9’unun hiç evlenmemiş, yüzde 14,7’sinin resmi nikahla evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Mutluluk oranı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında yüzde 47,2 iken 2021’de yüzde 44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021’de genç erkeklerde yüzde 38,2, genç kadınlarda ise yüzde 51,0 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2019/’20 öğretim yılında yüzde 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020/’21 öğretim yılında yüzde 44,4’e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,6’dan yüzde 40,5’e düşerken kadınlarda yüzde 46,3’ten yüzde 48,5’e yükseldi.

İşgücü araştırması

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020’de yüzde 39,1 iken 2021’de yüzde 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020’de yüzde 50,1 iken 2021’de yüzde 53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020’de yüzde 27,5 iken 2021’de yüzde 29,7 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2020’de yüzde 25,3 iken 2021’de yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020’de yüzde 22,6 iken 2021’de yüzde 19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020’de yüzde 30,3 iken 2021’de yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020’de yüzde 28,3 iken 2021’de yüzde 24,7 oldu. 

Eğitimine devam edemeyen gençler

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. 

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı yüzde 48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

(Bianet)

Tags: , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑