Güncel

Published on Ağustos 6th, 2022

0

Gençler dört gün çalışmak istiyor

Araştırmaya katılan 18-35 yaş arasındaki 1130 genç, çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak baktı.

“Çalışma Süreleri ve Modeli” araştırmasını hayata geçiren kariyer platformu Youthall, araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Online olarak yapılan araştırmaya 241 şirket ve 1130 genç katıldı. Araştırma, Türkiye’de gençlerin haftada 4 gün çalışmak istediğini ortaya koydu.

Ofis çalışanları arasında yapılan araştırmada öne çıkan noktalar şöyle:

  • Araştırmaya katılan 18-35 yaş arasındaki 1130 genç, çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak baktı.
  • Günümüzde gençlerin dörtte üçünün 5 gün çalıştığının belirtildiği araştırmada; çalışan gençlerin yüzde 88.9’u haftada 4 gün çalışmak isterim derken, günde 6 saatlik çalışmaya olumlu bakanların oranı ise yüzde 83 oldu.
  • Kadınlar arasında bu oran yüzde 87 ile ortalamanın üzerinde bir seviyede kaldı.
  • Araştırmaya katılan 241 şirkette mevcut yaygın uygulama yüzde 82.7 oranında haftada 5 gün çalışma iken, büyük şirketlerin üçte birinde günlük çalışma süresi 9 saat olarak belirtildi.
  • Araştırma sonuçlarına göre orta ve küçük şirketlerin yüzde 13’ünde ise günlük çalışma süresi 9 saatin üzerinde.
  • Şirketlerin IK yöneticilerinin % 78.7’si 6 saatlik çalışmaya yeşil ışık yakarken, 4 günlük çalışma süresine “evet” diyenlerin oranı yüzde 25’te kaldı.
  • Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 1’i haftada 4 gün çalıştıklarını belirtirken, yüzde 63’ü 4 gün çalışma konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.
  • Büyük şirketlerin yüzde 70’inde ise karar süreçlerinin zaman alacağı gözlemlenirken, yüzde 11’lik kesim ise bu uygulamaya tamamen karşı olduğunu belirtti. Belirtilen nedenlerde ise ilk sırada çalışma verimliliğini düşürme kaygısı yer aldı. Onu; iş disiplinini bozma, şirket kültürünü zayıflatma ve işten çıkarmalara neden olma kaygıları izledi.

Her 3 gençten 1’i fazla mesai yapıyor

Araştırmaya katılan genç çalışanların yüzde 12,1’i 7 saat, yüzde 57’si 8 saat ve yüzde 30,7’si 9 saat ve üzerinde çalıştığını belirtti.

Gençlerin yüzde 33,2’si, bir başka ifadeyle her 3 gençten 1’i mesai süresinin aşıldığını ifade ederken, bunların yaklaşık yüzde 25’i ise mesai aşımının haftada 10 saat ve üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Fazla mesai ücreti alıyor musunuz? sorusuna ise mesai yapanların yüzde 80,2’si herhangi bir ek ücret almadığını belirtti.

Kadınlar hibrit modeli daha çok istiyor

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 45’i hâlihazırda çalışmayan, yani çalışan adayı. Çalışan adaylarının yüzde 70’inin hibrit düzende çalışmak istediklerini ortaya koyan araştırmada, hibrit modelin sürekli hale gelmesini isteyenlerin oranı yaklaşık yüzde 85 olarak gerçekleşti.

Çalışanların yüzde 61.2’si düzenli olarak ofiste çalıştığını belirtirken, yüzde 22,1’i hibrit, yüzde 16,7’si ise uzaktan çalıştığını belirtti. Araştırmaya katılan gençlerden çalışma modelinin hibrit olmasını isteyenlerin oranı yüzde 87,8.

Kadınların hibrit modele yönelik sempatisinin erkeklerden daha yüksek olduğunun gözlemlendiği araştırmada kadınların hibrit ve uzaktan çalışma modelini tercih etmelerindeki nedenler arasında yüzde 32.5 ile ilk sırada “kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum” yer aldı.

Araştırma kapsamında şirketlerin eğilimlerine bakıldığında şirket yöneticilerinden geleceğin çalışma modelinin hibrit olacağı yönünde görüş verenlerinin oranı yüzde 63,3, bir diğer ifadeyle her 3 yöneticiden 2’si “hibriti” geleceğin iş modeli olarak görüyor.

Ofis çalışanları arasında yapılan araştırmada;

Hizmet sektörü yüzde yüzde 46,4, teknoloji şirketleri yüzde 29,1, üretim sektörleri yüzde 24,5. 

Araştırmaya katılan şirketlerin büyük çoğunluğu üç büyük ilde. Üç büyük il yüzde 68, Marmara Bölgesi illeri yüzde 13, Ege ve Akdeniz yüzde 8, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri yüzde 7 ve diğer (birden fazla ilde, Türkiye genelinde, yurt dışında, Karadeniz Bölgesinde vb faaliyet gösterenler) yüzde 4.

(Bianet)

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑