Avrupa

Published on Mayıs 23rd, 2021

0

Kaypakkaya, Stuttgart, Londra, Basel, Viyana’da da anıldı

Devrimci-sosyalist önderlerden İbrahim Kaypakaya bu hafta sonu da Avrupa’nın bir çok kentinde gerçekleştirilen etkinliklerle anılmaya devam edildi.

Aşağıda, Özgür Gelecek sitesinde yer alan Stuttgart, Londra, Basel, Viyana’dakai anmaları toplu olarak veriyoruz:

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Stuttgart’ta anıldı

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya 48’inci ölümsüzlük yılında Partizan ve Sınıf Teorisi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Katledilişinin 48.yılında komünist önder İbrahim Kaypakkaya Stuttgart’da gerçekleştirilen kitlesel miting ve kültürel bir programla anıldı. Son iki yıldır Emperyalist kapitalist sistemin yarattığı pandemi nedeniyle komünist önder İbrahim Kaypakkaya için düzenlenen gece programları sokak ve meydanlara taşındı.

Geçen sene yapılan anma etkinliklerinin ortaklaşmasının kitlede bıraktığı olumlu intiba nedeniyle bu yılda meydanlarda önder yoldaşı Partizan ve Sınıf Teorisi olarak birlikte anma kararı alındı. Stuttgart Marienplatz’da kitlesel olarak bir araya gelen komünist önder İbrahim Kaypakkaya ardılları, kitlesel ve coşkulu bir şekilde önder İbrahim Kaypakkaya ve Kürt özgürlük hareketi şehitleri Haki Karer ve Dörtleri andı.

Anma programı başta komünist önder Kaypakkaya olmak üzere tüm devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşen komünist ve devrimciler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu sonrası  “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya” sloganı ile büyük bir coşku oluştu. Daha sonra  kültürel program başlatıldı. Demokratik kültür merkezi korosu sahne aldı. Koronun söylediği marşlar türküler kitlede beğeniyle karşılık buldu.

Okunan marş ve türkülerin ardından Partizan ve Sınıf Teorisi’nin ortak açıklaması okundu. Yapılan açıklamadan sonra geleneğin kültür emekçilerinden Ali Çiçek sahne aldı. Ali Çiçek’in sunumundan sonra İbrahim Kaypakkaya için HBDH’nin gönderdiği bildiri okundu. Kaypakkaya’nın tarihsel önemine vurgu yapılan bildiride devrimci önderlerin ideallerini zafere ulaştırmak için birleşik mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

Sahneye marş ve türkülerini okuması için tüm sokak ve salon etkinliklerimizde büyük emek katan Onur Olgun ve  Umuda Haykırış üyesi Dilan çağrıldı. Çalıp söylenen eserler beğeni topladı. Daha sonra Alman kurumlarından OTKM ve MLPD’nin anmaya gönderdikleri mesajlar okundu. Ayrıca Patizan ve Sınıf Teorisi adına gönderilen bildiriler kitleye okundu.

Anma da son olarak Erkan Bilir’in okuduğu parçalar ile son buldu.


Kaypakkaya Londra’da anıldı

Ölümsüzlüğün 48. yılında, komünist önder İbrahim Kaypakkaya Londra’da anıldı

İbrahim Kaypakkaya, Partizan ve Sınıf Teorisi tarafından, Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle anıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anmada Partizan ve Sınıf Teorisi tarafından kaleme alınan ortak açıklama, proletarya partisi açıklaması okundu.

İbrahim Kaypakkaya, Partizan ve Sınıf Teorisi tarafından, Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle anıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anmada Partizan ve Sınıf Teorisi tarafından kaleme alınan ortak açıklama, proletarya partisi açıklaması okundu.


Kaypakkaya, İsviçre’nin Basel kentinde kitlesel bir eylemle anıldı

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Partizan ve Sınıf Teorisi’nin örgütlediği bir Anma yürüyüşüyle anıldı. Bugün Basel’de gerçekleşen Anma etkinliğine Birleşik Devrimci Mücadele ve Avrupa Demokratik Güç Birliği bileşenleri katkı sağladı.

“Katledilişinin 48. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz! Bu Çelik Aldığı Suyu Unutmayacak! Kaypakkaya Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor!” şiarı ile Sınıf Teorisi ve Partizan tarafından örgütlenen Kaypakkaya’yı anma etkinliklerinden biri de, 22 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirildi.

Türkçe ve Almanca yapılan Açılış konuşmasının ardından başta İbrahim Kaypakkaya olmak üzere Türkiye ve Kürdistan’da özgür gelecek mücadelesinde şehit düşenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Marşlar ve Sloganlar eşliğinde yürüyüşte İbrahim Kaypakkaya hakkında Almanca bilgiler ve ajitasyonlar okundu. Aynı zamanda işgal ve katliamlara karşı verilen birleşik mücadele sahiplenildi.

Yürüyüşün ardından Basel Claramatte parkında konuşmalar ve müzik dinletisiyle anma etkinliği devam etti.

Yürüyüş boyunca “Önderimiz İbrahim İbrahim Kaypakkaya”, “Yaşasın devrimci dayanışma”, “Kürdistan faşizme mezar olacak”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganları atıldı. Kaypakkaya posterleri ile bayrakların taşındığı yürüyüşte marşlar söylendi.

Yürüyüş, anma etkinliği için belirlenen toplanma yerinde son bulduktan sonra, Partizan ve Sınıf Teorisi ortak imzalı açıklama okundu.

Konuşmalarda, mücadele ve dayanışma mesajları verildi.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi temsilcisi ise anmada yaptığı konuşmada ‘Egemen sistemin işgal ve soykırım saldırıları karşısında bugün Rojava’da, Zap’ta, Gare’de, Avaşin’de destansı bir direniş sergileniyorsa bu mücadelenin ortaklaştırılmasının sonucudur.’ diye konuştu.

Partizan ve Sınıf Teorisi adına yapılan ortak açıklama okunurken, İbrahim Kaypakkaya’nın komünist ideolojik ve politik katkılarıyla devrimci mücadeledeki yeri anlatıldı. Aynı zamanda Kaypakkaya’nın ardılları olarak her türden gericiliğe karşı mücadeleyi büyüteceklerinin sözü verildi.

Partizan ve Sınıf Teorisi adına yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Silahlı devrim perspektifi ile 71 kopuşun devrimci önderlerinden THKO’nun kurucu kadroları olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’la, Mayıs ayında darağaçlarında hesaplaştık faşizmle. Ezilen Kürt Ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, yine bu ayda bayraklaştı Hakkı Karer ile. Ve ezilen-sömürülen halkların ilerici mirasını, Mayıs ayının bereketiyle zulmün saltanatına karşı Amed zindanlarında bayraklaştıran, bilumum gericiliğe karşı olan cepheden tutumunu, işkencede devrim-sosyalizm ve komünizmin yılmaz savunuculuğu ile birleştiren Komünist Önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın, celladını öldürdüğüne bin pişman ettiği ayın adıdır Mayıs…

Toplumun her dinamiğini koyu faşizm koşulları ile bastırmaya çalışan AKP-MHP iktidar bloğu, sömürülen sınıf ve halk katmanlarına, ezilen Kürt ulusu ve inançlara, kadınlara karşı top yekün bir savaş konsepti geliştirmiş, bu saldırganlığını Kürt coğrafyasına karşı geliştirdiği askeri işgal harekatlarıyla tam bir kuşatmaya dönüştürmüş durumdadır. Bu zeminde, her devrimci birlik ve her devrimci etkinlik mücadelemizde yaşamsal bir ihtiyaç ve öneme sahiptir. Şüphesiz ki, bu mücadelenin bir parçası da devrimci savaşımda ölümsüzleşen yoldaşlarımızın ideallerini gerçekleştirme kararlılığıyla Onları anmak, tarihi belleğimizi diri tutmaktır.”

Anma müzik dinletisi ile sona erdi.


İbrahim Kaypakkaya Avusturya’nın başkenti Viyana’da anıldı

Katledilişinin 48’inci yılında komünist önder İbrahim Kaypakkaya, Sınıf Teorisi ve Partizan tarafından gerçekleştirilen ortak bir etkinlikle anıldı.

22 Mayıs Cumartesi günü Resselpark /Kalsplatz’da Saat 16:30 ‘da başlayan anma etkinliğine Birleşik Mücadele Güçleri ‘de katıldı. Enternasyonal marşın okunması ile başlayan etkinlik, komünist önder Kaypakkaya şahsında devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti.

Partizan ve Sınıf Teorisi’nin ortak açıklaması Almanca olarak okundu,

Açıklamada, “Sınıf mücadelesindeki yarım asırlık kararlı ve cüretli yürüyüşümüz, O’nun, ideolojik, siyasal, teorik, pratik bilgeliğinin bize bıraktığı mirasından niteliğini almaktadır. Bu miras, sadece tarihsel bir anda, politik devrim çizgisi ile toplumsal çelişkilere vurulan bir neşter değil, aynı zamanda coğrafyamız sınıflar mücadelesi ve devrimci hareketi açısından, Tarihsel-diyalektik metotla dünün sentezi, bugünün devrimci savaş perspektifi ile yürüyüş güzergahıdır.” sözlerine yer verilen açıklamada, Kaypakkayanın Batı aydınlanmacılığından bir kopuş olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Olaylara tarihsel sebepleriyle yaklaşarak, resmi ideoloji ve tarih anlayışına, aydınlanmacı-kalkınmacı “uygarlık” çizgisine , uluslararası komünist harekete bir virüs gibi bulaşan cumhuriyetçi-aydınlanmacı-ilerlemeci paradigmalara cepheden karşı duruş, Kaypakkaya’yı coğrafyamızda nitel bir çığır yapan başka bir olgudur. Kuşkusuz, Kaypakkaya’da sistemli hale gelen Batı aydınlanmacılığından kopuş, O’nun üzerine bastığı politik-ideolojik zeminden kaynaklanmaktadır. Avrupa modernitesi Marksizm’ine ve onun çeşitli coğrafyalardaki temsiline karşı, Başkan Mao önderliğinde uzun süredir mücadele edilen ve Büyük Proleter Kültür Devrimi ile, Marksizm’in üçüncü aşaması olarak tecrübeye dönüşen teori ve pratik, Kaypakkaya sistematiğinde temeldir-özdür…

O; Osmanlıdan Türk Sünni İslam sentezli tüm gerici uygulamalara, Ermeni, Rum, Süryani, Kürt ulusu, azınlıklar ve ezilen inanç guruplarına yönelik gerçekleştirilen katliam ve soykırımlara bu ideolojik özüyle meydan okuyordu. Resmi tarih ve devrimci güçlere sirayet eden burjuva ideolojiye bulaşık geleneksel anlayışların hükümsüz kılınması, Kemalist diktatörlüğün faşist niteliğini deşifre edilmesi, İnkar ve İmha siyasetiyle Ezilen Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayine Etme Hakkının kayıtsız şartsız tanınması gibi temel meselelerde, coğrafyamızda bir moment aranacaksa, o moment KAYPAKKAYA”

Devrimci marşlar ve halaylarla devam eden anma programı Halkların Birleşik Devrim Hareketi adına bir yoldaş Kaypakkaya şahsında Denizlerin, Mahirlerin, Mazlumların İbrahimlerin ,açtığı yolda birleşik devrim mücadelemizi zafere taşıyarak izlerinden yürüyeceğiz faşizmi yıkacağız özgürlüğü kazanacağız şiarını milyonların korosu haline getireceğiz.

Partizan ve Sınıf Teorisi temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda İbrahim Kaypakkaya şahsında parti ve devrim şehitlerine verilecek tek sözün devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltmekten geçtiğini onların miras olarak bıraktığı devrimci değerleri geniş halk yığınlarına taşıyarak onları devrimin öznesi haline getirerek örgütlenmeliyiz denildi.

Kominter adına yapılan Almanca konuşmada ise İbrahim Kaypakkaya ve Avusturyalı bir komünistin hayatı mücadelesi ve benzerlikleri anlatılarak enternasyonal mücadelenin önemine dikkat çekildi.

AvEG-Kon temsilcisi de faşizme karşı birleşik mücadelenin önemine vurgu yaparak birlikte kazanacağız diyerek kitleyi selamladı. Ortak hazırlanan Almanca broşür alanda dağıtılarak bugün neden buradayız sorularına yanıt olmaya çalıştık, kavga türküleri ve şiirler okunarak devam eden anma programı halaylarla son buldu.

(Özgür Gelecek)

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑